Nedsivning

Nedsivningsanlægene vil blive den mest anvendte type.

Disse anlæg laver en rensning af spildevandet efterfulgt af en nedsivning i jorden. Rensningen sker i en bundfældningstank, hvor de faste stoffer tilbageholdes og væsken ledes til nedsivningsområdet hvor den fordeles og renses af mikroorganismer i jorden.

Ejendomme, som ikke er tilsluttet et offentligt kloaknet, skal over en årrække have etableret forbedret rensning af spildevandet. 

Den typiske løsning vil være et nedsivningsanlæg. Når man ansøger kommunen om tilladelse til at etablere et nedsivningsanlæg, skal man blandt andet angive resultaterne af en sigteanalyse, som beskriver jordtypen (ler – silt – sand – grus).

Resultaterne kan man anvende direkte – også når man skal dimensionere anlægget.​

Vi er medlem hos:

Kontaktinformation

Tåningvej 51, 8660 Skanderborg

​​Følg os også på Facebook  fb